วิธีกู้คืนกระเป๋าเงิน MetaMask ของคุณด้วยวลีกู้คืนรหัส

ใช้บทความนี้ เมื่อ:

 • คุณมีวลีกู้คืนรหัสของคุณ
 • คุณต้องการนำ วลีกู้คืนรหัส/กระเป๋าเงิน เข้าสู่ MetaMask

คำเตือน:

การนำเข้าวลีกู้คืนรหัสสู่ MetaMask จะ "ลบ" ข้อมูล MetaMask ที่มีอยู่ทั้งหมด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หากคุณใช้กระเป๋าเงินหนึ่งใน MetaMask และคุณนำเข้าอีกกระเป๋าหนึ่ง ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงินใบแรกจะถูกเขียนทับและไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป

ก่อนที่จะดำเนินการ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการสำรองข้อมูลวลีกู้คืนรหัสของคุณ และ กุญแจส่วนตัวใด ๆ (จากกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์หรือบัญชีที่นำเข้า) ไว้แล้ว และบัญชีของคุณจะได้รับความปลอดภัย

การติดตั้งใหม่ การติดตั้งที่มีอยู่แล้ว
ส่วนขยาย
 1. ขณะตั้งค่า MetaMask ที่ติดตั้งใหม่ ให้คลิก 'นำเข้ากระเป๋าเงินที่มีอยู่':

  เดสก์ท็อปการกู้คืน MetaMask SRP

 2. ทำตามคำแนะนำเพื่อป้อนวลีกู้คืนรหัสของคุณป้อนแต่ละคำในกล่องแยก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณพิมพ์แต่ละคำเป็นตัวพิมพ์เล็กและไม่มีช่องว่าง

  เดสก์ท็อปการกู้คืน MetaMask SRP

มือถือ
 1. เมื่อคุณติดตั้ง MetaMask ให้คลิกที่ปุ่ม 'นำเข้าโดยใช้วลีกู้คืนรหัส':

  มือถือกู้คืน MetaMask SP

 2. ป้อนทั้งวลีในช่องข้อความเดียวพิมพ์ทั้ง 12 คำ ตามลำดับที่ถูกต้อง โดยเป็นตัวพิมพ์เล็กและเว้นวรรคระหว่างแต่ละคำอย่าเว้นวรรคหลังคำสุดท้ายนี่คือลักษณะ:

  มือถือกู้คืน MetaMask SP

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2125 จาก 5736 เห็นว่ามีประโยชน์

บทความในส่วนนี้