วิธีกู้คืนกระเป๋าเงิน MetaMask ของคุณด้วยวลีกู้คืนรหัส

อย่าแชร์วลีกู้คืนรหัสนี้กับใคร! คำเหล่านี้สามารถนำไปใช้เพื่อขโมยบัญชีทั้งหมดของคุณ คุณไม่สามารถแก้ไข/เปลี่ยนวลีกู้คืนรหัสของคุณ

หากคุณมีวลีกู้คืนรหัสของคุณ คุณสามารถกู้คืนบัญชีและกุญแจส่วนตัวของคุณได้ มีสองวิธี:

1) กู้คืนวลีกู้คืนรหัสเพื่อติดตั้ง MetaMask ใหม่

  1. ระหว่างการติดตั้ง MetaMask ใหม่ ให้คลิก 'Import Wallet' (นำเข้ากระเป๋าเงิน)สำหรับบนมือถือ จะเห็นเป็น 'Import using Secret Recovery Phrase' (นำเข้าโดยใช้วลีกู้คืนรหัส)
  2. ป้อนวลีกู้คืนรหัสและทำตามคำแนะนำที่ปรากฏ

mceclip0.png           mceclip1.png

2) สำหรับการติดตั้ง MetaMask ที่มีอยู่แล้ว ให้คืนค่าจากหน้าจอล็อก

ส่วนขยายบนมือถือ
  1. เลือก 'Lock' (ล็อก) ที่เมนูด้านบนขวา

    lock.png

  2. คลิก 'Import using Secret Recovery Phrase' (นำเข้าโดยใช้วลีกู้คืนรหัส)

    Import.png

  3. ป้อนวลีกู้คืนรหัส 12 คำของคุณ (ทุกคำต้องเป็นตัวพิมพ์เล็ก เว้นวรรคระหว่างคำ และเรียงลำดับอย่างถูกต้อง) และรหัสผ่านใหม่
  4. คลิก 'Restore' (กู้คืน)

แล้วถ้าต้องการการกู้คืนบัญชีหลายบัญชีล่ะ

หากคุณมีหลายบัญชีที่สร้างโดยใช้วลีกู้คืนรหัสเดียวกัน บัญชีทั้งหมดเหล่านั้นจะได้รับการกู้คืนโดยอัตโนมัติในบางสถานการณ์เท่านั้น โปรดทราบว่า ไม่สามารถใช้วิธีนี้กับบัญชีที่นำเข้าหรือกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ ซึ่งจะต้องทำการเพิ่มใหม่ด้วยตนเองเสมอ 

MetaMask จะพยายามเพิ่มบัญชีเพิ่มเติมของคุณหากเป็นไปได้ (สมมติว่าไม่ได้นำเข้าบัญชีเหล่านั้น) โดยการตรวจสอบบัญชีก่อนหน้าของคุณตามลำดับจากน้อยไปมาก บัญชีจะถูกเพิ่ม หากยอดคงเหลือ ETH บน Ethereum Mainnet ไม่เป็นศูนย์อย่างไรก็ตาม เมื่อพบบัญชีที่มี 0 ETH กระบวนการนี้จะสิ้นสุดลง และสิ่งอื่น ๆ จะไม่ถูกเพิ่มเข้ามา

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบัญชีเหล่านั้นจะไม่ถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ คุณก็สามารถเรียกกลับคืนมาได้อย่างง่ายดายโดยเพิ่มบัญชีอีกครั้ง จนกว่าคุณจะเพิ่มบัญชีครบตามที่คุณต้องการสำหรับบัญชีเก่าแต่ละบัญชีที่คุณมีในการติดตั้งครั้งแรก คุณต้องเพิ่มโดย "สร้าง" บัญชีใหม่

หากคุณไม่เห็นที่อยู่ที่มองหา แสดงว่าคุณมีวลีกู้คืนรหัสที่ไม่ถูกต้อง หรือมี JSON ภายนอก หรือกุญแจส่วนตัวที่คุณจะต้องนำเข้าใหม่

หากต้องการกู้คืนหรือดูโทเค็น โปรดดูที่คู่มือนี้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
625 จาก 1751 เห็นว่ามีประโยชน์

บทความในส่วนนี้