ฉันจะรีเซ็ตรหัสผ่านของฉันได้อย่างไร

**โปรดทราบว่าเมื่อรีเซ็ตรหัสผ่านหรือกู้คืนรหัสของคุณจากวลีกู้คืนรหัส (Secret Recovery Phrase) บัญชีใด ๆ (ที่อยู่) ที่ไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้วลีของคุณจะไม่ได้รับการกู้คืนเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการรีเซ็ต บัญชีที่นำเข้าเหล่านี้ รวมทั้งกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ หรือนำเข้าผ่านกุญแจส่วนตัว ไม่ได้รวมอยู่ในวลีกู้คืนรหัสและจะต้องเพิ่มด้วยตนเอง โปรดแน่ใจว่าคุณได้จดจำข้อมูลสำหรับการเข้าถึงรายละเอียดกุญแจส่วนตัวสำหรับบัญชีที่นำเข้าใด ๆ ไว้แล้วก่อนที่จะดำเนินการตามกระบวนการรีเซ็ต

เมื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณสำหรับกระเป๋าเงิน MetaMask คุณจะต้องใช้วลีกู้คืนรหัส 12 คำของคุณหากคุณยังไม่ได้บันทึกวลีกู้คืนรหัสไว้ในที่ปลอดภัย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านวิธีเปิดเผยวลีกู้คืนรหัสของคุณ

ก่อนลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ให้ยืนยันว่าคุณมีวลีกู้คืนรหัสอยู่กับตัวคุณ เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว คุณจะไม่สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้และอาจเสี่ยงที่จะถูกล็อกไม่ให้ใช้กระเป๋าเงินของคุณ

ส่วนขยายบนมือถือ
  1. หากตอนนี้กระเป๋าเงินของคุณถูกปลดล็อกอยู่ โปรดล็อกกระเป๋าเงินเอาไว้ โดยคลิกที่ไอคอน Account (บัญชี) ที่มุมบนขวามือเพื่อเปิดเมนูแบบเลื่อนลง และเลือก Lock (ล็อก) ในรายการแบบเลื่อนลงของบัญชี: 

    Screen_Shot_2020-12-22_at_8.41.50_AM.png

  2. ทันทีที่คุณอยู่ในมุมมองแบบ Unlock (ปลดล็อก) ให้คลิก Import using Secret Recovery Phrase (นำเข้าโดยใช้วลีกู้คืนรหัส):

    mceclip0.png
  3. ป้อนวลีกู้คืนรหัส 12 คำของคุณลงในกล่องข้อความ Wallet Seedต้องแน่ใจว่าได้ใส่กลุ่มคำตามลำดับที่ได้รับมาตั้งแต่แรกเริ่ม โดยเว้นหนึ่งช่องว่างระหว่างคำ และต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
  4. ป้อนรหัสผ่านใหม่ของคุณ
  5. ป้อนรหัสผ่านของคุณอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันว่าได้พิมพ์อย่างถูกต้อง
  6. คลิก Restore (กู้คืน)

MetaMask สามารถช่วยฉันรีเซ็ตรหัสผ่านของฉันได้หรือไม่

MetaMask ไม่ใช่โซลูชันบนระบบคลาวด์ และไม่มีสิทธิ์เข้าถึงวลีกู้คืนรหัสอันเป็นความลับของคุณข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ (ฝั่งไคลเอ็นต์) และมีเพียงคุณคนเดียวเท่านั้นที่สามารถมองเห็นได้

หากคุณได้รับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับวลีกู้คืนรหัสของคุณไม่ถูกต้อง โปรดตรวจสอบที่นี่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสผ่านใน MetaMask ดูข้อมูลได้ที่นี่

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
9672 จาก 10807 เห็นว่ามีประโยชน์

บทความในส่วนนี้