ฉันสามารถย้อนกลับการทำธุรกรรมที่ยืนยันแล้วได้หรือไม่

บล็อกเชนแบบกระจายข้อมูลนั้นเปลี่ยนรูปไม่ได้ หมายความว่าข้อมูลที่บรรจุอยู่นั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อธุรกรรมได้รับการยืนยันและแสดงผลว่าสำเร็จแล้ว เราจะไม่สามารถย้อนคืน/ยกเลิกธุรกรรมนั้นได้ โดยปกติแล้ว เมื่อมีการยืนยันธุรกรรมแล้วจะถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นที่สิ้นสุด และจะถูกเพิ่มไปยังบล็อกถัดไป 

คุณสามารถยกเลิกได้เฉพาะธุรกรรมที่ยังคงค้างอยู่เท่านั้น

เราไม่สามารถย้อนคืนธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้วได้

สิ่งที่คุณทำได้คือตรวจสอบกับผู้รับหรือแอปที่รับเพื่อดูว่าพวกเขาสามารถทำอะไรกับเรื่องนี้ได้หรือไม่ (เช่น คืนเงินทุนของคุณผ่านธุรกรรมใหม่)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมโดยทั่วไป ดูที่นี่

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการยกเลิกหรือเร่งธุรกรรมที่ค้างอยู่ โปรดดูที่นี่

 

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
258 จาก 1087 เห็นว่ามีประโยชน์

บทความในส่วนนี้