Cách khôi phục ví MetaMask của bạn từ Cụm mật khẩu Khôi phục Bí mật

Hãy dùng bài viết này nếu:

 • Bạn có Cụm mật khẩu Khôi phục Bí mật
 • Bạn muốn xuất Cụm Mật khẩu Khôi phục Bí mật/ví sang MetaMask

Cảnh báo:

Việc nhập Cụm mật khẩu Khôi phục Bí mật vào MetaMask sẽ XÓA toàn bộ dữ liệu hiện có của MetaMask. Nói cách khác, nếu bạn đang sử dụng một ví trong MetaMask, và bạn lại nhập một ví nữa, thì những dữ liệu liên quan đến ví đầu tiên sẽ bị ghi đè và không còn truy cập được nữa.

Trước khi tiến hành, hãy chắc chắn rằng bạn đã sao lưu Cụm Mật khẩu Khôi phục Bí mật bất cứ bộ mã riêng nào (của ví lạnh hoặc của các tài khoản được xuất), và tài khoản của bạn sẽ được an toàn.

Cài đặt mới Cài đặt hiện có
Mở rộng
 1. Khi thiết lập cài đặt mới trong MetaMask, hãy nhấp vào "Xuất ví có sẵn":

  Màn hình khôi phục Cụm mật khẩu Khôi phục Bí mật MetaMask

 2. Làm theo hướng dẫn để nhập Cụm Mật khẩu Khôi phục Bí mật của bạn. Hãy nhập từng từ trong mỗi hộp riêng, và đảm bảo các từ được viết bằng chữ thường, không có dấu cách.

  Màn hình khôi phục Cụm mật khẩu Khôi phục Bí mật MetaMask

Di động
 1. Khi bạn cài đặt MetaMask, hãy nhấp vào nút "Nhập bằng cách sử dụng Cụm mật khẩu Khôi phục Bí mật":

  Khôi phục Cụm Mật khẩu Khôi phục Bí mật MetaMask trên di động

 2. Nhập toàn bộ cụm từ trong một trường văn bản. Gõ tất cả 12 từ theo đúng thứ tự, viết thường, mỗi từ cách nhau bằng một dấu cách. Không thêm dấu cách vào sau từ cuối cùng. Sau đây là ví dụ minh họa:

  Khôi phục Cụm Mật khẩu Khôi phục Bí mật MetaMask trên di động

Bài viết này có hữu ích không?
1800 trên 4924 thấy hữu ích

Các bài viết trong mục này