Tài khoản đã nhập là gì?

Tài khoản đã Nhập là những tài khoản bạn nhập bằng cách sử dụng chuỗi khóa riêng tư hoặc một tệp JSON khóa riêng tư và những tài khoản này không được tạo bởi cùng Cụm mật khẩu Khôi phục Bí mật như ví và những tài khoản khác của bạn. Vì lý do này, những tài khoản đã nhập sẽ không xuất hiện tự động khi bạn khôi phục lại tài khoản MetaMask bằng Cụm mật khẩu Khôi phục Bí mật của bạn. Các dữ liệu liên kết với Cụm mật khẩu Khôi phục Bí mật MetaMask của bạn không thể được mở rộng hay thêm vào tài khoản đã nhập.

Do đó, bạn cần phải giữ những thông tin dùng để truy cập vào Tài khoản đã Nhập ở một nơi riêng biệt và an toàn nhằm đảm bảo có thể khôi phục những tài khoản này trong tương lai (tương tự như cách bạn sao lưu ngoại tuyến Cụm mật khẩu Khôi phục Bí mật của mình).

 

Tài khoản đã Nhập sẽ được hiển thị trên giao diện MetaMask. Bạn có thể xem thẻ này bằng cách:

1. Nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải bên cạnh thẻ hiển thị mạng để mở menu thả xuống.

Screen_Shot_2020-12-14_at_8.14.11_AM.png

 

Để biết thông tin về cách nhập tài khoản, hãy xem ở đây.

Để truyền đạt tốt hơn tầm quan trọng của việc không bao giờ chia sẻ cụm từ hạt giống của bạn, chúng tôi đã đổi tên cụm từ này thành "cụm mật khẩu khôi phục bí mật". Tìm hiểu thêm ở đây.

 

Bài viết này có hữu ích không?
1430 trên 2572 thấy hữu ích

Các bài viết trong mục này