Tài khoản đã nhập là gì?

Tài khoản đã Nhập là những tài khoản bạn nhập sử dụng chuỗi khóa riêng tư hoặc khóa riêng tư ở định dạng JSON, và không có chung Cụm Mật khẩu Khôi phục Bí mật với ví của bạn.

Vì lý do này, những tài khoản đã nhập sẽ không xuất hiện tự động khi bạn khôi phục lại tài khoản MetaMask bằng Cụm mật khẩu Khôi phục Bí mật của bạn. Dữ liệu liên quan đến Cụm Mật khẩu Khôi phục Bí mật không thể được thêm vào hoặc mở rộng đến tài khoản đã nhập, và nhập một tài khoản trước đó không liên kết nó với Cụm Mật khẩu Khôi phục Bí mật của ví của bạn theo bất kỳ hình thức nào.

Do đó, bạn cần phải giữ những thông tin dùng để truy cập vào các tài khoản đã nhập ở một nơi riêng biệt và an toàn nhằm đảm bảo có thể khôi phục những tài khoản này trong tương lai (tương tự như cách bạn sao lưu ngoại tuyến Cụm Mật khẩu Khôi phục Bí mật của mình).

 

Tài khoản đã Nhập sẽ được hiển thị trên giao diện MetaMask. Bạn có thể xem thẻ này bằng cách:

Nhấp vào biểu tượng ở góc trên bên phải bên cạnh thẻ hiển thị mạng lưới để mở menu thả xuống.

What_are_imported_accounts.gif

 

Để biết thông tin về cách nhập tài khoản, hãy xem ở đây.

 

Bài viết này có hữu ích không?
2738 trên 5102 thấy hữu ích

Các bài viết trong mục này