Cách đặt lại tài khoản của bạn

Đặt lại tài khoản chỉ nên được sử dụng khi thực sự cần thiết, thường là để giải quyết các giao dịch bị kẹt và đang chờ xử lý. Chúng tôi không khuyến khích bạn đặt lại tài khoản trừ phi một trong các nhân viên Hỗ trợ khuyên bạn làm vậy.

Đặt lại tài khoản vốn nhằm mục đích dành cho các nhà phát triển, những người thấy hữu ích khi đặt lại một mạng lưới thử nghiệm trong khi tiếp tục sử dụng cùng một tài khoản đó. Khi bạn đặt lại, MetaMask xem ID mạng lưới đó là mạng lưới sạch ở trạng thái hoàn toàn mới, và sẽ đặt lại lịch sử giao dịch.

Xin lưu ý rằng việc đặt lại tài khoản của bạn chỉ ảnh hưởng đến mạng lưới hiện thời.

Trước khi đặt lại, chúng tôi khuyên bạn tải về nhật ký trạng thái của mình. Điều này sẽ cho phép các nhân viên Hỗ trợ của chúng tôi tìm ra nguyên nhân chính nếu cần thiết. Quá trình đặt lại không thể đảo ngược và không phải tính năng thông dụng đối với phần lớn người dùng.

Bạn sẽ không mất giá trị trong tài khoản của mình.

Để đặt lại tài khoản:

  1. Trên Tiện ích mở rộng, nhấp vào biểu tượng tài khoản ở góc trên cùng bên phải. Trên Thiết bị di động, hãy nhấn vào biểu tượng hamburger ở trên cùng bên trái để mở menu chính.
  2. Chọn Cài đặt
  3. Chọn Nâng cao
  4. Kéo xuống và nhấp vào Đặt lại Tài khoản

 

Cách đặt lại tài khoản của bạn

Bài viết này có hữu ích không?
804 trên 2261 thấy hữu ích

Các bài viết trong mục này