Cách thêm tài khoản bị mất sau khi khôi phục bằng Cụm mật khẩu Khôi phục Bí mật

Lưu ý:

Bất cứ tài khoản thêm vào nào sẽ không được thêm lại khi bạn khôi phục ví bằng cách sử dụng Cụm Mật khẩu Khôi phục Bí mật. Chúng cần được thêm lại theo cách thủ công giống như cách bạn đã nhập chúng vào ban đầu.

ĐỪNG chia sẻ Cụm mật khẩu Khôi phục Bí mật của bạn với bất kỳ ai! Những từ này có thể được sử dụng để lấy cắp tất cả tài khoản của bạn. Bạn không thể chỉnh sửa hoặc thay đổi Cụm mật khẩu Khôi phục Bí mật của mình.

 

Khi bạn khôi phục ví sử dụng Cụm mật khẩu Khôi phục Bí mật, MetaMask sẽ tự động thêm lại bất cứ tài khoản bổ sung nào bạn đã tạo – nhưng chỉ với các điều kiện nhất định.

MetaMask sẽ cố gắng thêm các tài khoản bổ sung của bạn nếu có thể (giả sử chúng chưa được thêm vào) bằng cách kiểm tra các tài khoản trước đó của bạn theo thứ tự tăng dần (tức là Tài khoản 2, rồi đến Tài khoản 3, v.v.). Các tài khoản sẽ được thêm lại tự động nếu có số dư ETH không phải là 0. Tuy nhiên, quá trình này kết thúc khi MetaMask gặp một tài khoản có 0 ETH, tức là tài khoản đầu tiên có 0 ETH (và tất cả các tài khoản đứng sau nó) sẽ không được thêm vào.

Lưu ý rằng quá trình này chỉ kiểm tra số dư ETH trên mạng chính Ethereum, vì vậy nếu là các token khác hoặc token trên các mạng khác thì tài khoản của bạn sẽ không được tự động thêm lại.

Với những tài khoản không được thêm tự động, bạn sẽ phải thêm lại chúng bằng cách "tạo" tài khoản. Ví dụ: nếu bạn có một số token trong Tài khoản 4, nhưng Tài khoản 4 không được thêm tự động vì những token đó không phải là ETH trên mạng chính, những gì bạn cần làm là thêm tài khoản bằng cách thủ công (theo các bước sau) cho đến khi bạn lấy được Tài khoản 4. Tài khoản 4 trước khi khôi phục sẽ tương ứng với Tài khoản 4 sau khi khôi phục, bất kể bạn dùng tên gì trước đó.

Nếu bạn cần sử dụng nút "tạo" để thêm lại tài khoản, đừng lo về việc địa chỉ tài khoản có thay đổi. Những địa chỉ này được chuyển hóa mật mã học theo thuyết tất định từ khóa riêng tư của bạn, tức là chúng sẽ luôn tương đồng. Và vì khi một tài khoản Ethereum được tạo ra, nó sẽ tồn tại vĩnh viễn, bạn có thể tiếp tục từ chỗ bạn đã bỏ dở.

Hãy làm theo những bước sau để khôi phục các tài khoản khác của bạn theo thứ tự chúng được tạo ban đầu:

Tiện ích mở rộng Thiết bị di động
  1. Nhấp vào biểu tượng đại diện ở góc trên cùng bên phải của menu thả xuống MetaMask
  2. Nhấp vào "Tạo Tài khoản" để khôi phục các tài khoản MetaMask của bạn theo thứ tự chúng đã được tạo ra

  3. Nếu các tài khoản đã được đặt tên trước đó, bạn có thể đặt lại tên cho chúng theo bước bên dưới, trước khi nhấp vào "Tạo"

    How_to_add_missing_accounts_after_restoring_with_Secret_Recovery_Phrase.gif

Nếu bạn vẫn không thấy các địa chỉ mình đang tìm, có thể chúng đã được tạo bằng một Cụm mật khẩu Khôi phục Bí mật khác hoặc bạn có tài khoản đã nhập mà vẫn cần được nhập lại bằng cách sử dụng các khóa riêng tư hoặc tệp JSON. Hãy xem bài viết này về cách nhập tài khoản

Bài viết này có hữu ích không?
1043 trên 2078 thấy hữu ích

Các bài viết trong mục này