Cách thêm tài khoản bị mất sau khi khôi phục bằng Cụm mật khẩu Khôi phục Bí mật

 

ĐỪNG chia sẻ Cụm mật khẩu Khôi phục Bí mật của bạn với bất kỳ ai! Những từ này có thể được sử dụng để lấy cắp tất cả tài khoản của bạn. Bạn không thể chỉnh sửa hoặc thay đổi Cụm mật khẩu Khôi phục Bí mật của mình.

 

Khi bạn khôi phục ví từ Cụm mật khẩu Khôi phục Bí mật, chỉ có tài khoản mặc định (Tài khoản 1) được khôi phục tự động trước. Nhưng đừng lo lắng: điều này không có nghĩa là không thể lấy lại những token mà bạn có trong các tài khoản bổ sung của mình. Bạn chỉ cần thêm lại các tài khoản bổ sung cho đến khi có được những tài khoản bạn muốn.

Nếu bạn có nhiều tài khoản được tạo ra bởi một Cụm mật khẩu Khôi phục Bí mật, chúng sẽ chỉ được khôi phục tự động trong một vài trường hợp cụ thể. MetaMask sẽ cố gắng thêm các tài khoản bổ sung của bạn nếu có thể (giả sử chúng chưa được nhập vào) bằng cách kiểm tra các tài khoản trước đó của bạn theo thứ tự tăng dần (tức là Tài khoản 2, rồi đến Tài khoản 3, v.v...). Tài khoản sẽ được thêm nếu chúng có số dư ETH khác 0. Tuy nhiên, quá trình này kết thúc khi MetaMask gặp phải tài khoản có ETH bằng 0; bất kỳ tài khoản nào ngoài tài khoản đó cũng sẽ không được thêm vào. Lưu ý rằng quá trình này chỉ kiểm tra số dư ETH trên mạng chính Ethereum, vì vậy nếu là các token khác hoặc token trên các mạng khác thì tài khoản của bạn sẽ không được tự động thêm lại.

Với những tài khoản không được thêm tự động, bạn sẽ phải thêm lại chúng bằng cách "tạo" tài khoản. Ví dụ: nếu bạn có một số token trong Tài khoản 4, nhưng Tài khoản 4 không được thêm tự động vì những token đó không phải là ETH trên mạng chính, những gì bạn cần làm là thêm tài khoản bằng cách thủ công (theo các bước sau) cho đến khi bạn lấy được Tài khoản 4. Tài khoản 4 trước khi khôi phục sẽ tương ứng với Tài khoản 4 sau khi khôi phục, bất kể bạn dùng tên gì trước đó.

Hãy làm theo những bước sau để khôi phục các tài khoản khác của bạn theo thứ tự chúng được tạo ban đầu:

Tiện ích mở rộng Thiết bị di động
  1. Nhấp vào biểu tượng đại diện ở góc trên cùng bên phải của menu thả xuống MetaMask
  2. Nhấp vào "Tạo Tài khoản" để khôi phục các tài khoản MetaMask của bạn theo thứ tự chúng đã được tạo ra

    mceclip2.png

  3. Nếu các tài khoản đã được đặt tên trước đó, bạn có thể đặt lại tên cho chúng theo bước bên dưới, trước khi nhấp vào "Tạo"

    mceclip1.png

Nếu bạn vẫn không thấy các địa chỉ mình đang tìm, có thể chúng đã được tạo bằng một Cụm mật khẩu Khôi phục Bí mật khác hoặc bạn có tài khoản đã nhập mà vẫn cần được nhập lại bằng cách sử dụng các khóa riêng tư hoặc tệp JSON. Hãy xem bài viết này về cách nhập tài khoản

 

Để truyền đạt tốt hơn tầm quan trọng của việc không bao giờ chia sẻ cụm từ hạt giống của bạn, chúng tôi đã đổi tên cụm từ này thành "Cụm mật khẩu Khôi phục Bí mật". Tìm hiểu thêm ở đây.

Các bài viết trong mục này