Cách thêm RPC mạng tùy chỉnh

Nội dung:

 

MetaMask có thể truy cập nhiều mạng lưới khác ngoài mạng chính Ethereum, bạn có thể thêm bất cứ mạng lưới nào tương thích với EVM. Ba chữ đầu RPC là viết tắt của cuộc gọi thủ tục từ xa, là một bộ giao thức cho phép một ứng dụng khách (như MetaMask) tương tác với một blockchain. Không cần phải thông qua nhiều chi tiết kỹ thuật, việc thêm thông tin mạng lưới sử dụng quá trình dưới đây cho phép MetaMask sử dụng một RPC cho phép bạn tương tác với mạng lưới đó.

Thêm vào thông qua Chainlist

Để xem cách dễ dàng thêm các mạng lưới vào MetaMask, hãy truy cập chainlist.wtf, nơi bạn có thể kết nối MetaMask và thêm các mạng lưới chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Ngoài ra, hãy lưu ý rằng việc thêm mạng trên một thiết bị không có nghĩa là nó sẽ xuất hiện trên một thiết bị khác khi truy cập vào cùng một tài khoản. Nếu bạn thêm mạng trên Tiện ích mở rộng, nó sẽ không được tự động thêm vào ứng dụng MetaMask Thiết bị di động và ngược lại.

Các mạng tùy chỉnh cũng sẽ cần được thêm lại nếu bạn gỡ tiện ích mở rộng trên trình duyệt hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động (sau đó bạn sẽ cần khôi phục ví của mình bằng Cụm Mật khẩu Khôi phục Bí mật), hoặc đặt lại ví.

Tại sao tôi lại thấy biểu tượng dấu hỏi bên cạnh tên mạng lưới sau thi thêm vào?

Khi bạn thêm một mạng lưới tùy chỉnh vào MetaMask, ví dụ như bất cứ mạng lưới nào ngoài mạng chính Ethereum, bạn sẽ thấy một biểu tượng dấu hỏi cạnh tên mạng lưới đó trong phần lựa chọn mạng lưới. Trông nó như sau:

question_mark.png

Đừng lo lắng! Điều này không có nghĩa nó không hợp lệ hay không đủ an toàn để sử dụng. Đây là hành động có chủ đích và là cách bất cứ mạng lưới nào bạn thêm vào sẽ xuất hiện trên MetaMask.

 

Thêm các mạng lưới phổ biến

Trên cả Di động và Tiện ích mở rộng, bạn có thể thêm nhiều mạng lưới nổi bật chỉ bằng một cái chạm. Những mạng lưới đó bao gồm:

Bạn có thể tìm thực đơn này bằng cách làm theo các bước sau:

Tiện ích mở rộng Thiết bị di động

Từ trang chủ của ví của bạn, hãy nhấp vào mục chọn mạng lưới ở trên cùng của màn hình, rồi nhấp vào 'Thêm mạng lưới':

add_network.png

Từ đây, bạn sẽ thấy danh sách các mạng lưới phổ biến đã sẵn sàng để thêm vào (trừ phi bạn đã thêm mạng lưới đó vào). Chạm vào "Thêm" để bắt đầu quá trình, và làm theo hướng dẫn.

popular_networkis.png

 

Thêm một mạng lưới bằng cách thủ công

Sau đây là hướng dẫn thiết lập các kết nối này bằng cách thủ công:

Tiện ích mở rộng Thiết bị di động
 1. Nhấp vào nút chọn mạng lưới. Thao tác này sẽ hiển thị danh sách các mạng mà bạn đã kết nối:

  networks_button.png

 2. Nhấp vào 'Thêm mạng':

  add_network.png

 3. Một thẻ trình duyệt mới sẽ mở ra, hiển thị các trường khác nhau để điền vào:

  Screenshot_2022-02-10_at_10.08.31.png

  Hoàn thành các trường và nhấp vào lưu để thêm mạng.

  Chi tiết để điền các trường trên có thể được tìm thấy trong hồ sơ mạng của chúng tôi hoặc các tài liệu (tức tài liệu dành cho nhà phát triển) hoặc hướng dẫn cách thực hiện cho từng mạng. Ví dụ:

  Sau khi thực hiện các bước trên, bạn sẽ thấy mạng tùy chỉnh này trong lần tiếp theo bạn truy cập vào công cụ chọn mạng.

Bài viết này có hữu ích không?
752 trên 1334 thấy hữu ích

Các bài viết trong mục này