Làm thế nào để tôi gửi, nhận hoặc rút tiền mặt từ NFT?

Gửi và nhận NFT thật dễ dàng trong MetaMask Thiết bị di động; tính năng này vẫn đang được phát triển trong MetaMask Tiện ích mở rộng.

Có phải gần đây bạn có được một NFT nhưng không thấy nó trong tài khoản có liên quan?

Hãy làm theo các bước ở đây để tìm tài khoản đó trên chuỗi khối. Ở nửa dưới của trang, nhấp vào thẻ có tên "Giao dịch NFT"; ở đó bạn sẽ thấy một danh sách các token bạn có trong ví của bạn, được xếp theo thứ tự khi nhập vào. Nếu là ở Etherscan, nó sẽ ở trong tài khoản. Để biết thêm thông tin về cách khiến các NFT hiện ra trong MetaMask, hãy xem ở đây.

Có phải gần đây bạn có bán NFT và không thấy giao dịch này trong ví của mình? 

Thông thường, quá trình bán NFT được thực hiện thông qua hợp đồng thông minh (một chương trình blockchain) và vì vậy, tiền mà bạn nhận được sẽ được chuyển cho bạn thông qua một giao dịch nội bộ không hiện trong hoạt động MetaMask của bạn. Để kiểm tra các giao dịch nội bộ, hãy xác định vị trí địa chỉ ví của bạn trên Etherscan và ở khoảng nửa cuối trang, nhấp vào thẻ "Giao dịch Nội bộ". Giao dịch sẽ ở đó.

Một cách khác để biết bạn đã nhận được tiền khi đổi NFT là xác minh số dư của bạn là chính xác.


Nhận NFT

Khi bạn mua NFT, nó thường được chuyển cho bạn tự động thông qua một thị trường. Nếu không phải trường hợp đó, hãy làm theo và kiểm tra lại các bước sau để đảm bảo giao dịch thành công: 

  1. Cung cấp địa chỉ công khai của bạn cho người gửi. Nếu cần, hãy tìm hiểu cách tìm nó ở đây
  2. Hãy chắc chắn rằng bạn có đủ token gốc của mạng đó (ETH, MATIC, BNB, v.v.) để trả phí gas
  3. Yêu cầu người gửi gửi NFT đến địa chỉ công khai của bạn
  4. Xem NFT đó trong MetaMask. Chúng tôi khuyên bạn làm việc này trên Di động, vì hiện tại NFT chưa hiển thị được trên Tiện ích mở rộng.

Miễn là bạn đang xem đúng tài khoản trong MetaMask, NFT sẽ hiển thị trong mục 'NFT' trong MetaMask cho di động.

Có một số nền tảng để mua và bán NFT và hầu hết các token ERC-721: Nifty's, OpenSea, Rarible, YellowHeart, v.v.

 

Gửi NFT

Gửi NFT (cả token ERC-721 và ERC-1155) trong MetaMask rất giống với việc gửi token truyền thống (thường là token ERC-20, thường được gọi là coin hoặc tiền ảo). Hiện tại, chỉ nên thử chức năng này trong MetaMask Thiết bị di động.

  1. Hãy chắc chắn bạn có đủ token gốc của mạng lưới đó để trả cho giao dịch
  2. Nhấn vào thẻ "NFT"
  3. Nhấn vào biểu tượng NFT bạn muốn gửi
  4. Nhấn vào nút 'gửi' ở cuối màn hình:

Gửi NFT MetaMask Di động

  1. Nhập địa chỉ bạn muốn gửi, nhấn 'Tiếp theo' và làm theo các lời nhắc giao dịch tiêu chuẩn

Để biết thêm về gas và giao dịch, hãy xem ở đây; để tìm hiểu thêm về các loại token, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?
647 trên 1413 thấy hữu ích

Các bài viết trong mục này