Làm thế nào để tôi gửi, nhận hoặc rút tiền mặt từ NFT?

Gửi và nhận NFT thật dễ dàng trong MetaMask Thiết bị di động; tính năng này vẫn đang được phát triển trong MetaMask Tiện ích mở rộng.


Gần đây bạn có nhận NFT mà không thấy nó trong ví của mình không? Hãy làm theo các bước ở đây để tìm địa chỉ ví của bạn trên Etherscan. Ở nửa dưới của trang, nhấp vào thẻ có tiêu đề "Erc721 Token Txns"; ở đó bạn sẽ thấy danh sách tất cả các token mà bạn có trong ví của mình. Nếu có trên Etherscan, nó sẽ có trong ví của bạn. Để biết thêm thông tin về cách khiến các NFT hiện ra trong MetaMask, hãy xem ở đây.

 

Gần đây bạn có bán NFT và không thấy giao dịch này trong ví của mình không?  Thông thường, quá trình bán NFT được thực hiện thông qua hợp đồng thông minh (một chương trình blockchain) và vì vậy, tiền mà bạn nhận được sẽ được chuyển cho bạn thông qua một giao dịch nội bộ không hiện trong hoạt động MetaMask của bạn. Để kiểm tra các giao dịch nội bộ, hãy xác định vị trí địa chỉ ví của bạn trên etherscan và ở khoảng nửa cuối trang, nhấp vào thẻ 'Giao dịch Nội bộ'. Giao dịch sẽ ở đó.

Một cách khác để biết bạn đã nhận được tiền khi đổi NFT là xác minh số dư của bạn là chính xác.


Nhận NFT

Khi bạn mua NFT, nó thường được chuyển cho bạn tự động thông qua một thị trường. Nếu không phải trường hợp đó, hãy làm theo và kiểm tra lại các bước sau để đảm bảo giao dịch thành công: 

  1. Cung cấp địa chỉ công khai của bạn cho người gửi. Bạn có thể xem các bước thực hiện ở đây
  2. Hãy đảm bảo rằng bạn có đủ ETH để trả phí gas
  3. Yêu cầu người gửi gửi NFT đến địa chỉ công khai của bạn
  4. Thêm token vào ví MetaMask của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên làm điều này trên ứng dụng di động MetaMask, vì các NFT hiện đang không hiện ra trên tiện ích mở rộng của trình duyệt.

Miễn là bạn đang xem đúng tài khoản và ví trong MetaMask, các NFT sẽ hiện dưới 'Bộ sưu tầm' trong MetaMask Thiết bị di động.

Có một số nền tảng mở ra để mua và bán NFT cũng như token ERC-721 nói chung: Nifty's, OpenSea, Rarible, YellowHeart và danh sách này còn nữa. 

 

Gửi NFT

Gửi NFT (là token ERC-721) trong MetaMask rất giống với việc gửi token tiền điện tử (là token ERC-20). Hiện tại, chỉ nên thử chức năng này trong MetaMask Thiết bị di động.

  1. Hãy đảm bảo bạn có đủ gas cho giao dịch
  2. Nhấn vào thẻ 'NFT'
  3. Nhấn vào biểu tượng NFT bạn muốn gửi
  4. Nhấn vào nút 'gửi' ở cuối màn hình
  5. Nhập địa chỉ bạn muốn gửi, nhấn 'Tiếp theo' và làm theo các lời nhắc giao dịch tiêu chuẩn

Để biết thêm về gas và giao dịch, hãy xem ở đây; để tìm hiểu thêm về các loại token, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi.

Bài viết này có hữu ích không?
343 trên 702 thấy hữu ích

Các bài viết trong mục này