Thêm mạng bằng cách sử dụng Chainlist (Tiện ích mở rộng hoặc Thiết bị di động)

Nếu bạn muốn thêm mạng vào MetaMask thì truy cập Chainlist là một trong những cách dễ dàng nhất để làm điều này.

Xem hướng dẫn dưới đây để biết cách thực hiện.

Tiện ích mở rộng Thiết bị di động
 1. Đến trang Chainlist tại chainlist.wtf.

 2. Trước tiên, bạn sẽ cần kết nối ví của mình với trang web. Để làm vậy, chọn 'Kết nối ví' ở trên cùng bên phải.

  Chainlist_-_connect_wallet.png

  Khi thành công, địa chỉ ví của bạn sẽ thay thế nút 'Kết nối ví':

  Chainlist_-_wallet_connected.png

 3. Giờ hãy sử dụng thanh tìm kiếm để tìm mạng bạn muốn kết nối. Khi bạn tìm thấy nó, hãy nhấp vào nút 'Thêm vào MetaMask'.

  Chainlist_-_add_to_MM.png

 4. Bản thân MetaMask bây giờ sẽ bắt đầu hoạt động và hiển thị cho bạn một menu chấp thuận. Nhấp vào 'Chấp thuận' để thực hiện.

  Chainlist_-_add_network.png

 5. Tiếp sau hành động này là một menu hỏi xem bạn có muốn chuyển sang mạng mới ngay lập tức hay không. Xác nhận hay từ chối tùy thuộc vào nhu cầu của bạn; dù bạn chọn cái nào, mạng mới cũng sẽ được thêm vào. Hãy lưu ý mạng hiện thời bạn đang chọn sẽ được hiển thị ở trên cùng.

  Chainlist_-_switch_network.png

Để biết chi tiết về cách thêm các mạng tùy chỉnh bằng cách nhập thông tin của chúng theo cách thủ công, hãy xem bài viết của chúng tôi về chủ đề này.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không duy trì thông tin mạng trên Chainlist. Hãy chắc chắn các thông tin mạng là chính xác trước khi thêm.

 

Bài viết này có hữu ích không?
254 trên 445 thấy hữu ích

Các bài viết trong mục này