Tôi có thể thu hồi giao dịch đã xác nhận không?

Chuỗi khối phi tập trung là không thay đổi, nghĩa là dữ liệu chúng chứa đựng là không thể thay đổi được. KhiKhi giao dịch đã được xác nhận và hiển thị là thành công, chúng tôi không thể làm gì để thu hồi/hủy nó. Thông thường, khi giao dịch đã được xác nhận, đó là kết quả cuối cùng và đã được thêm vào khối kế tiếp. 

Bạn chỉ có thể hủy một giao dịch khi nó vẫn đang chờ xử lý.

Chúng tôi không thể thu hồi một giao dịch đã hoàn tất.

Điều bạn có thể làm là kiểm tra với người nhận hoặc ứng dụng bên nhận để xem họ có thể làm gì ở phía họ (tức là hoàn trả tiền của bạn thông qua một giao dịch mới).

Để biết thêm về giao dịch nói chung, hãy xem tại đây.

Để được hướng dẫn cách hủy hoặc tăng tốc một giao dịch đang chờ xử lý, hãy xem tại đây.

 

 

Bài viết này có hữu ích không?
174 trên 737 thấy hữu ích

Các bài viết trong mục này