Quốc gia/khu vực của tôi không được hỗ trợ mua tiền điện tử

Dù chúng tôi thật nhiều người trên thế giới có thể tiếp cận tính năng của MetaMask, việc mua tiền mã hóa trong MetaMask (còn gọi là on-ramp) vẫn chưa khả thi trên toàn cầu.

Điều này là do các công ty hợp tác với chúng tôi không được phép hoạt động ở tất cả các khu vực pháp lý, vì hoạt động của họ bị tác động bởi các luật và quy định khác nhau.

Nếu quốc gia/vùng của bạn không được hỗ trợ, có thể bạn vẫn sẽ nhận được token vào ví của mình thông qua các phương thức khác. Ví dụ, một trong những phương thức đó có thể là mua token ở sàn giao dịch tập trung (CEX) và gửi chúng vào MetaMask. Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi để biết thêm thông tin. Ngoài ra, xin lưu ý rằng phương thức này, giống như chính on-ramp, thường sẽ yêu cầu các bước KYC (hiểu khách hàng), ví dụ như chứng minh danh tính, và tính khả dụng cũng tùy thuộc vào từng vùng. CEX cũng khác với MetaMask ở chỗ chúng lưu ký - tức là bạn không có quyền kiểm soát khóa riêng tư của bạn.

Bạn cũng có thể thu xếp tiền gửi P2P (ngang hàng) vào ví của mình bằng cách gửi giao dịch đơn giản.

Dù bạn chọn phương thức gì, xin hãy tự nghiên cứu trước khi chuyển giao bất cứ số tiền nào, và hãy chắc chắn rằng nền tảng bạn đang sử dụng là an toàn. Luôn thực hành thói quen bảo mật tốt web3.

Bài viết này có hữu ích không?
6831 trên 7852 thấy hữu ích

Các bài viết trong mục này